Polecane gazetki - aktualne gazetki promocyjne - ulotki promocyjne

Regulamin serwisu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Korzystając z serwisu cenniczek.com użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem
§ 2
Serwis nie prowadzi sprzedaży i nie odpowiada za niezgodność z rzeczywistością informacji zawartych w materiałach promocyjnych sieci handlowych .

§ 3

Treści oraz materiały zawarte w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, pochodzą z ogólniedostepnych źródeł nieograniczonych znakiem autorskim.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem www.cenniczek.com

2) Administrator – podmiot prowadzący serwis cenniczek.com

3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.cenniczek.com.

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Wszelkie nazwy, loga oraz zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w serwisie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 2

Prawa autorskie do wszelkich grafik zamieszczonych w materiałach promocyjnych udostępnianych przez sieci handlowe są wyłącznie ich własnością.

Rozdział 4

Usługi oferowane w serwisie

§ 1

Na stronach serwisu Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego zapoznawania się z treściami w nim umieszczonymi, w postaci materiałów promocyjnych, ogłoszeń czy reklam – zamieszczonych przez Administratora oraz podmioty z nim kooperujące.

Rozdział 5

Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.Wiecej informacji zawartych jest w Polityce prywatności.

§ 2

W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

Rozdział 6

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu albo też z przyczyn niezależnych od Administratora.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe
§ 1

Wszelkie zamieszczone na stronie treści przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie proszone są o opuszczenie strony.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje aktualnie a korzystanie z serwisu oznacza jego akceptację.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony. Wiecej informacji o polityce prywatności.