Polityka prywatności i danych

1. Uwagi ogólne

Niniejsza polityka dotyczy następujących witryn internetowych obsługiwanych lub kontrolowanych przez PrudentCode Sp. z o.o. zwanym dalej PrudentCode: https://cenniczek.com, https://prudentcode.pl.PrudentCode szanuje prywatność odwiedzających („Użytkownicy”) na swoich stronach internetowych („Witryny”), swoich zarejestrowanych członków („Członkowie”),subskrynentów ("Subskrynenci"), którym świadczy usługi, jak określono w Ogólnych Warunkach Użytkowania („Warunki”) dostępnych pod adresem https://cenniczek.com/regulamin. W niniejszej Polityce prywatności odniesienia do Członków oznaczają zarówno indywidualnych Członków, jak i Subskrynentów. Czasami niniejsza Polityka prywatności odnosi się do tych kategorii osób łącznie jako „Podmioty danych”.PrudentCode przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”).PrudentCode zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji Polityki Prywatności poprzez publikowanie zaktualizowanej wersji na stronach internetowych („Witryny”). Powinieneś wracać do niej regularnie. Jeśli jednak wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię za pomocą powiadomienia na tej stronie lub, jeśli jesteś Członkiem,Subskrynentem pocztą elektroniczną (wysłaną na adres e-mail) przed wejściem zmiany w życie.Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób PrudentCode przetwarza dane osobowe, a w szczególności w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz w inny sposób. Opisuje również dostępne opcje dotyczące korzystania przez nas z Twoich danych osobowych, w tym sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do tych informacji i je aktualizować lub usuwać.

2.Administrator danych

PrudentCode Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy (Polska) jest podmiotem, który działa jako jedyny administrator danych do celów niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie pytania lub prośby dotyczące przetwarzania tych danych można kierować na adres:kontakt@cenniczek.com, kontakt@prudentcode.pl.

3.Zebrane dane

3.1 Gromadzenie danych osobowych

PrudentCode gromadzi lub uzyskuje dane osobowe od podmiotów danych z następujących źródeł: PrudentCode uzyskuje dane osobowe, gdy dane te są dostarczane przez Podmioty danych (np. gdy wnioskodawca dostarcza CV lub Podmioty danych kontaktują się z PrudentCode za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób);PrudentCode gromadzi lub uzyskuje dane osobowe w zwykłym toku swoich relacji z Podmiotami danych (np. gdy PrudentCode Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Członków, Użytkowników);PrudentCode gromadzi lub uzyskuje dane osobowe, które Podmioty danych wyraźnie zdecydują się upublicznić, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych forów publicznych (np. PrudentCode może wykorzystywać informacje związane z profilem(-ami) w mediach społecznościowych Interesariusza, o wydarzeniach, w których uczestniczył, oraz wszelkie komunikaty, które udostępnia publicznie);PrudentCode gromadzi lub uzyskuje dane osobowe, gdy Osoby, których dane dotyczą, odwiedzają Witryny lub korzystają z jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na Witrynach lub za ich pośrednictwem;PrudentCode gromadzi lub uzyskuje dane osobowe, gdy jej Członkowie,Subskrynenci, Użytkownicy korzystają lub rejestrują się w celu korzystania ze Stron Internetowych lub jakichkolwiek Usług (np. poprzez formularz rejestracyjny newslettera wypełniony przez Subskrynenta);PrudentCode tworzy również dane osobowe o podmiotach danych w określonych okolicznościach, takie jak rejestry interakcji z podmiotami danych.

3.2 Dane osobowe przetwarzane przez PrudentCode.

PrudentCode przetwarza, w celach wymienionych w punkcie 4, następujące rodzaje danych osobowych: Dane identyfikacyjne, m.in. nazwa użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail oraz zawodowe dane kontaktowe;Dane pracodawcy, m.in. w przypadku, gdy podmiot danych wchodzi w interakcję z PrudentCode jako pracownik strony trzeciej, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail pracodawcy, w odpowiednim zakresie;Poglądy i opinie m.in. wszelkie poglądy i opinie, które Osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się wysłać do PrudentCode lub opublikować publicznie na temat PrudentCode na platformach mediów społecznościowych lub innych forach publicznych;Informacje dostarczone przez kandydatów, takie jak ich CV; oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie przekazane PrudentCode przez Członka w określonym celu.

3.3 „Ciasteczka”

Gdy odwiedzasz Witryny, umieszczamy pliki cookie na Twoim urządzeniu lub odczytujemy pliki cookie znajdujące się już na Twoim urządzeniu, zawsze pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, jeśli jest to wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem.Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej. Są one zazwyczaj używane do działania witryn internetowych, ułatwienia przeglądania witryny, śledzenia ruchów użytkownika w witrynie, zapamiętywania danych logowania, optymalizacji zarządzania technicznego i tak dalej.PudentCode używa ściśle niezbędnych plików cookie do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Na podstawie Twojej zgody PudentCode wykorzystuje również pliki cookie do tworzenia anonimowych i zbiorczych statystyk:analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej poprzez poprawę użytkowania i funkcjonalności strony internetowej; oraz aby dostosować stronę i produkty do potrzeb i preferencji odbiorców. PudentCode nie wykorzystuje zebranych informacji do tworzenia profili odwiedzających.Witryna PudentCode korzysta wyłącznie z plików cookie Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy internetowej firmy Google Ireland Limited, która mierzy sposób interakcji użytkowników z witryną. W imieniu PudentCode i na podstawie Twojej zgody, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia PudentCode innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. W ramach świadczenia usług Google może przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, w którym Google prowadzi swoje placówki na podstawie standardowych klauzul umownych. Dane są automatycznie usuwane po 5 latach. Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych związanych z korzystaniem z witryny i innych witryn internetowych, instalując to narzędzie do rezygnacji link. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na link. Możesz również usunąć lub zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji przeglądarki, odwiedź stronę link. Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, aby uzyskać dostęp do naszych stron internetowych, musisz upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest ustawiona na preferencje dotyczące plików cookie

3.4 Dane rejestrowane na naszych serwerach

Gdy Użytkownik, Członek uzyskuje dostęp do Witryn, odpowiednie serwery automatycznie rejestrują następujące dane, które nie są widoczne w Witrynach: rodzaj domeny, z której Użytkownik lub Członek łączy się z Internetem, przydzielony adres IP,datę i godzinę dostępu do Witryny, przeglądane strony i podejmowane działania, rodzaj używanej przeglądarki, platformę i/lub używany system operacyjny, wyszukiwarkę i słowa kluczowe używane do wyszukiwania Serwisów.Podczas rejestracji jako Członek zapisywane sa dane dotyczące adresu email,Imienia,płci a podczas wysyłania listy zakupowej jej zawartości oraz dane geolokalizacyjne jeśli Członek udzielił na nią akceptacji.Informacje o zarządzaniu ustawieniami geolokalizacji na urządzeniu z androidem; windows 10; apple

4.Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne przetwarzania

4.1 Cele ogólne

Cele, dla których PrudentCode może przetwarzać dane osobowe Podmiotów danych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, obejmują: Udostępnianie Serwisów i Usług: udostępnianie Serwisów Użytkownikom, Członkom; dostarczanie Użytkownikom, Członkom artykułów promocyjnych na ich żądanie; zarządzanie i oceną udziału; oraz komunikowanie się z Użytkownikami, Członkami w związku z tymi usługami; Ulepszanie Serwisów i usług: identyfikacja problemów z Serwisami lub usługami; planowanie ulepszeń Serwisów lub usług; oraz tworzenie nowych stron internetowych lub usług; Komunikacja marketingowa: komunikowanie się z podmiotami danych za pomocą dowolnych środków (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty lub osobiście) wiadomości i innych informacji, którymi mogą być zainteresowane, pod warunkiem zapewnienia, że ​​taka komunikacja jest przekazywana Danym Podmiotom zgodnie z obowiązującym prawem;Operacje komunikacyjne i informatyczne: zarządzanie systemami komunikacyjnymi PrudentCode; działanie bezpieczeństwa informatycznego; oraz audyty bezpieczeństwa IT; Zgodność z prawem: zgodność z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi PrudentCode wynikającymi z obowiązującego prawa; Rekrutacja i podania o pracę: działania rekrutacyjne; reklama stanowisk; czynności związane z rozmowami kwalifikacyjnymi; analiza przydatności na odpowiednie stanowisko; zapisy decyzji o zatrudnieniu; szczegóły oferty i szczegóły akceptacji.

4.2 Wrażliwe dane osobowe

PrudentCode nie stara się gromadzić ani w inny sposób przetwarzać Wrażliwych Danych Osobowych w zwykłym toku swojej działalności. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczne będzie przetwarzanie Wrażliwych Danych Osobowych Podmiotów Danych, PrudentCode zrobi to wyłącznie zgodnie z prawem

4.3 Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzając Twoje dane osobowe w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności, możemy opierać się na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych, w zależności od okoliczności w niej określonych: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik; Przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów PrudentCode, jak określono w niniejszym dokumencie (np. przetwarzanie danych osobowych do celów administracyjnych); PrudentCode jest zobowiązana do przestrzegania prawnego lub ustawowego zobowiązania w UE lub państwie członkowskim.

5.Udostepnianie danych stronom trzecim

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać stronom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe firmom, które świadczą usługi pomagające nam w naszej działalności biznesowej („podmioty przetwarzające dane”). Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia nam tych usług. PrudentCode przekazuje dane osobowe Podmiotów danych do usług stron trzecich w zakresie, w jakim dane te są wymagane do świadczenia odpowiednich Usług. Żaden taki partner nie będzie przekazywać tych danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji: (1) jeśli i w zakresie, w jakim taka komunikacja jest konieczna do wykonania umowy, oraz (2) jeśli partner jest zobowiązany do przekazania określonych informacji lub dokumentów do organu publicznego, zgodnie z wymogami prawa, takich jak wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego oraz (3) jeśli PrudentCode jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, zostaniesz powiadomiony e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem na naszych Stronach Internetowych o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania Twoich danych osobowych, a także o Twoich wyborach dotyczących Twoich danych osobowych. Przekazywanie informacji osobom wymienionym w ppkt (2) jest w każdym przypadku ograniczone do tego, co jest absolutnie konieczne lub wymagane przez obowiązujące prawo. Jeśli PrudentCode zaangażuje podmiot zewnętrzny do przetwarzania danych osobowych Podmiotów danych, podmiot przetwarzający będzie podlegał wiążącym zobowiązaniom umownym do: (1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z wcześniejszymi pisemnymi instrukcjami PrudentCode; oraz (2) stosować środki ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych; wraz z wszelkimi dodatkowymi wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa.

6.Międzynarodowy transfer danych osobowych

Niektórzy z naszych podmiotów przetwarzających dane znajdują się poza UE („państwa trzecie”). Niektóre państwa trzecie zostały oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony. Listę tych krajów znajdziesz na stronie link. PrudentCode stosuje środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony informacji Użytkowników przed utratą, kradzieżą oraz nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub modyfikacją. Chociaż PrudentCode dokłada wszelkich starań, aby chronić informacje, które przechowuje, nie może zagwarantować w 100% bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które użytkownicy nam przesyłają, ponieważ żadna metoda przesyłania lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna

7.Okresy przechowywania

PrudentCode będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników i Członków tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetworzone, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych. Ustalenie odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie ilości, charakteru i wrażliwości danych osobowych, potencjalnego ryzyka wyrządzenia szkody w wyniku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia, celów, dla których je przetwarzamy oraz tego, czy może osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych. Dla niektórych celów wymienionych w punkcie 4.1. lub w celach, o których możesz zostać poinformowany oddzielnie, PrudentCode może anonimizować dane osobowe Użytkownika, aby nie można ich było już z nim powiązać, w którym to przypadku nie są one już uważane za dane osobowe. Na przykład PrudentCode anonimizuje dane osobowe w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze swoich Witryn, które PrudentCode może wykorzystywać do ulepszania swoich Witryn. Po upływie obowiązującego okresu przechowywania PrudentCode bezpiecznie zniszczy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami

8.Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy Członek,Subskrynent i Uzytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia do PrudentCode. Osoby, których dane dotyczą, mogą również zażądać dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, z wyjątkiem tych, które PrudentCode jest prawnie zobowiązane do zachowania w bazie danych PrudentCode, kierując pisemny wniosek do administratora danych pod następującym adresem : PrudentCode Sp. z o.o.,ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy (Polska). Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.Każdy podmiot danych może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku, gdy PrudentCode przetwarza dane osobowe podmiotu danych na podstawie zgody, podmiot danych ma prawo wycofać tę zgodę (chociaż wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed datą, w której PrudentCode otrzyma powiadomienie o takim wycofaniu i nie uniemożliwia przetwarzania danych osobowych na innych dostępnych podstawach prawnych). PrudentCode podejmie wówczas wszelkie niezbędne kroki w celu szybkiego spełnienia takiego żądania. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jej danych osobowych do organu ochrony danych (którym może być dowolny organ ochrony danych państwa członkowskiego UE, w którym mieszka, w którym pracuje lub w którym domniemano naruszenia). Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, każdemu Podmiotowi Danych mogą przysługiwać następujące dodatkowe prawa dotyczące przetwarzania jego danych osobowych:prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych przez PrudentCode;prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez PrudentCode w celach marketingu bezpośredniego;prawo do usunięcia jego danych osobowych.

9.Osoby poniżej 18 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą korzystać z Serwisów, jak również nie mogą przekazywać nam swoich danych osobowych. PrudentCode nie gromadzi ani nie przechowuje świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia, chyba że jest to dozwolone przez prawo. Jeśli PrudentCode dowie się, że zebrała dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia, usunie te informacje ze swojej bazy danych.

10.Dodatkowe informacje

10.1 Referencje

Za Twoją zgodą możemy opublikować Twoje referencje wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem, ale zawsze sprawdzimy, czy jesteś zadowolony, że to zrobimy w pierwszej kolejności. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoją opinię, możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@prudentcode.pl, kontakt@cenniczek.com.

10.2 Łącza do witryn innych firm

Nasze Witryny internetowe zawierają łącza do innych witryn internetowych, których praktyki ochrony prywatności mogą różnić się od praktyk PrudentCode. Jeśli prześlesz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn, Twoje informacje podlegają ich polityce prywatnośc

11.Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami z dowolnego powodu w związku z niniejszą Polityką prywatności pod adresem:

PrudentCode Sp. z o.o.

ul. Towarowa 23,

43-100 Tychy (Polska)

kontakt@cenniczek.com

kontakt@prudentcode.pl

© copyrights - cenniczek.com - 2024

Made with love - PrudentCode.pl